Maria Mergeani

Este avocat definitiv, membru al Baroului Tulcea.
Este vocea echipei în litigiile de familie precum și în cele de dreptul muncii.
A instrumentat extrem de multe cazuri de divorț, partaj, încredințare a copiilor, precum si numeroase procese în care a obținut reangajarea și plata salariilor restante pentru angajații concediați ilegal.
Pune accent pe respectarea drepturilor părinților de a menține legături temeinice cu minorii după divorț și caută cele mai bune soluții pentru client și copiii acestuia în cazul separării familiei.

De foarte multe se întămplă ca în absența din țară a unui părinte partenerul acestuia să declanșeze acțiuni juridice care pot modifica statutul familial al acestuia: divorțuri, încredințarea autorității părintești doar unuia dintre părinți, partajarea bunurilor comune în absență etc.
Pentru a te asigura că drepturile nu îți sunt diminuate abuziv sau fără știrea ta este suficient doar să apelezi la serviciile noastre.
La fel, de multe ori românii părăsesc țara deoarece au fost concediați ilegal de la locul de muncă din România. Chiar dacă ai ales să su mai revii în țară, este dreptul tău să se constate ilegalitatea actului și să fii despăgubit cu salariile restante de la data concedierii pâbă la rîmânerea definitivă a hotărârii judecâtorești.
Nu este necesar să fii prezent la toate termenele proceselor sau întâlnirile intermediare aferente acestora, te vom reprezenta noi.